Kategori arşivi: Rüzgar

Rüzgar Ölçüm Direği

“Rüzgar atlasları herhangi bir proje sahasında ancak rüzgar ölçüm direğinin konumuna karar verebilmek bakımından fikir verebilir. Bu sebeple, gerçek anlamda veri elde edebilmek için arazide kurulu bir ölçüm direğine ihtiyaç vardır.”

Maksimum orandan elektrik üretebilmek için rüzgar santrallerinin uygun sahalarda kurulması gerekir. En çok rüzgar potansiyeline sahip alanları tespit etmek için rüzgar atlasları kullanılmalıdır. Rüzgar atlasları, sahaların rüzgar seviyelerine ilişkin tahminlerde bulunabilmek amacıyla istatistiksel ve coğrafi metotlar kullanır.

Bir arazinin rüzgar karakteristiğini modellemek için ise arazide en az 1 yıl süreyle ölçüm yapılması gerekmektedir. Rüzgar ölçüm standartları, Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bu tebliğe göre, ölçüm direklerinin kurulma usulü ve teknik özellikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:

 • Rüzgar hız ve yön ölçümü 30 metre yükseklikte ve ayrıca direğin en üst noktasında yapılmalıdır.
 • Rüzgar ölçüm direğinin boyu en az 60 m olmalıdır.
 • Anemometrenin türbülans etkisinde kalmaması için rüzgar yön ölçer, anemometreden 1.5 ila 2.5 m aşağıya kurulmalıdır.
 • Hava sıcaklık ölçer, nem ölçer ve basınç ölçer gibi diğer sensörler direğin en az 3 m yüksekliğine kurulmalıdır.
 • Veriler 10’ar dakikalık olarak tutulmalıdır.
 • Veri toplama ünitesinin, ölçülen verileri en az 1 yıl süreyle saklayabilecek kapasitede olması gerekmektedir.
 • Rüzgar direğinin tepesine bir ikaz lambası kurulmalıdır.
 • Rüzgar direği, kırmızı ve beyaz olarak iki renkte boyanmalıdır.
 • Yıldırım yakalama çubuğu kurulmalıdır.
 • Ölçüm direği proje sahasına yerleştirilmelidir
  • Koordinat hata payı en fazla 5 metre olmalıdır.
  • Ölçüm direkleri meteoroloji radarlarına en az 5 km uzaklıkta olmalıdır.
 • Ölçüm direkleri kurulduktan sonra;
  • Onay için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmalıdır.
  • Kurulan direğin koordinat ve yükseklik bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.
 • Her bir ölçüm direğine MGM tarafından bir istasyon numarası verilir.
 • MGM, ölçüm direğinin kontrolü en az 3 MGM personeli tarafından yapılır.
 • Resmi ölçümler, direğin kurulumunun tasdik edilmesinin ardından yapılmaya başlanır.
  • Ölçüm direğinin onayı için; arazi kullanım hakkı, ekipmanın tipi, üretici firması, seri numarası, ekipmanın yüksekliği ve kalibrasyon tarihi gibi bilgilerin sunulması gerekmektedir.
 • Ölçüm verileri MGM’ye günlük olarak iletilir.
 • Yapılan ölçümlerle;
  • Hakim rüzgar yönüne,
  • Günlük ve aylık rüzgar hız seviyelerine,
  • Hava basıncı, hava sıcaklığı ve hava yoğunluğuna,
  • Yüzey pürüzlülüğüne

ilişkin veriler toplanır ve hesaplanır.

 • Veri kaybının % 20 den fazla olmaması gerekir.
  • Bu limitin aşılması durumunda, yapılan ölçümler lisans başvurusu bakımından geçersiz sayılır.
  • %20’nin altındaki veri kayıpları, istatistiksel yöntemler ve diğer ölçümler kullanılmak suretiyle tamamlanır.
 • Ölçümlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak Ölçüm Sonuç Raporu onay için MGM’ye sunulur.
 • Ölçüm sonuç raporu direğin en üst seviyesindeki ölçüm sonuçlarını içerir.
 • Hesaplamalar 10 dakikalık ölçüm verilerine istinaden yapılır.

 

kaynak : mgm.gov.tr

Rüzgar Yatırımlarının Önündeki Engeller

 • Rüzgar enerjisi geleneksel üretim kaynakları ile maliyet temelinde rekabet etmelidir. Bir bölgenin rüzgar potansiyeline bağlı olarak, rüzgar çiftlikleri ülkenin daha az rüzgarlı bölgelerinde rekabet edebilir olmayabilir. Rüzgar enerjisinin maliyeti son 10 yılda dramatik bir şekilde azalmış olsa da, teknoloji, fosil yakıtlı santrallerden daha yüksek bir başlangıç yatırımı gerektiriyor.
 • İyi rüzgar bölgeleri genellikle elektrik ihtiyacının olduğu şehirlerden uzaktaki yerlerde bulunur. Rüzgar santralinden şehre elektrik getirmek için iletim hatları, inşa edilmelidir.
 • Türbinler gürültüye neden olabilir ve görüş alanını değiştirebilir. Rüzgar enerjisi santralleri, geleneksel santrallere kıyasla çevre ve topluluklar üzerinde nispeten az bir etkiye sahip olsalar da, bazen türbin kanatları tarafından üretilen sese ve manzara görsel etkilerine ilişkin kaygılar bulunmaktadır.
 • Rüzgar türbinleri, bazı geleneksel elektrik üretim araçlarına göre vahşi hayata daha az zarar vermesine  rağmen, türbin kanatları yerel yaban hayatına zarar verebilir. Havayı ve suyu kirleten elektrik üretim yöntemleri, asit yağmuru, cıva zehirlenmesi, ısınan sıcaklığa bağlı yaşam alanının bozulması gibi sebeplerle çok daha fazla sayıda vahşi hayvan ölümlerine neden olur. Bununla birlikte, kuşlar dönen türbin kanatlarına çarparak ölebilirler. Kanat darbelerinin verdiği zararlar teknolojik gelişme ya da rüzgar santrallerini düzgün bir şekilde yerleştirerek büyük ölçüde azalmıştır.

Rüzgar türbinleri tarafından kaç kişi öldürüldü?

Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre hava kirliliği her yıl yedi milyon insanı öldürmektedir. Bu ölümlerin bir kısmı kömürle çalışan elektrik santrallerinden kaynaklanan hava kirliliğinden kaynaklanmakla birlikte daha fazlası da fosil yakıtlı araç egzozundan kaynaklanıyor.

Avustralya’da yılda 3000 ölüm hava kirliliğinden kaynaklanmaktadır; Bunların çoğu kömür madenciliği, taşınması ve yakılması ile fosil yakıtlı motorlu taşıtlardan gelir.(Avustralya Sağlık ve Refah Enstitüsünün verilerine dayanılarak hazırlanan Lucy Cormack’ın Sydney Morning Herald adlı makalesi, 2015/11/14)

Bunun yanında, her ikisi de büyük oranda fosil yakıtların yakılması nedeniyle gerçekleşen iklim değişikliği  ve okyanus asitlenmesi nedeniyle uzun vadede kaç kişinin ölebileceği tahmin edilememektedir.

Caithness Windfarm Information Forum (rüzgar enerjisine karşı bir grup), rüzgar türbinleriyle ilgili kazaların kaydını tutmaktadır; Bkz. Caithness. 1970’den 2015’e kadar modern rüzgar enerjisi tarihinde, dünya çapında 162 ölümden bahsedilmektedir. Bu veri ulaşım kazaları gibi rüzgar santralleriyle ilişkilendirilebilecek olayları da içermektedir.

Fosil yakıtların kullanılmasından kaynaklanan hava kirliliği nedeniyle her yıl milyonlarca ölüme karşı 162 rastgele rüzgar santrali ölümleri! Yorum sizin.