Trafo Merkezi İşletme Departmanının Görevleri

  • İşletmesel faaliyetlerin ilgili yönetmelikler ve teknik gereksinimler doğrultusunda yürütülmesi ve denetim altına alınması,
  • Periyodik Bakımların planlanması, uygulanması/uygulatılması ve kontrol edilmesi,
  • Olası arızalara teknik ve mali olarak en verimli şekilde müdahale edilmesi,
  • Bakım ve Arıza durumlarında yapılacak çalışmaların yaratacağı enerji kaybının minimize edilmesi,
  • Devredeki tüm ekipmana ilişkin malzeme envanteri çıkarılması ve cihaz kimlik belgeleri çıkarılarak güncel tutulması,
  • Varlık yönetimi departmanı gereksinimleri doğrultusunda düzenli veri akışının sağlanması,
  • İşletme,bakım, arıza durumlarının düzenli olarak Yönetimlere raporlanması,
  • Kapsama giren her türlü giderin denetlenmesi suretiyle minimize edilmesi,
  • Mevcut teçhizat ve iş gücünün en verimli şekilde değerlendirilmesi ve personel niteliklerinin artırılması,
  • İşletme süreçlerinde Toplam Kalite Yönetiminin gerektirdiği sürekli iyileştirmenin sağlanması.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir