Rüzgar Ölçüm Direği

“Rüzgar atlasları herhangi bir proje sahasında ancak rüzgar ölçüm direğinin konumuna karar verebilmek bakımından fikir verebilir. Bu sebeple, gerçek anlamda veri elde edebilmek için arazide kurulu bir ölçüm direğine ihtiyaç vardır.”

Maksimum orandan elektrik üretebilmek için rüzgar santrallerinin uygun sahalarda kurulması gerekir. En çok rüzgar potansiyeline sahip alanları tespit etmek için rüzgar atlasları kullanılmalıdır. Rüzgar atlasları, sahaların rüzgar seviyelerine ilişkin tahminlerde bulunabilmek amacıyla istatistiksel ve coğrafi metotlar kullanır.

Bir arazinin rüzgar karakteristiğini modellemek için ise arazide en az 1 yıl süreyle ölçüm yapılması gerekmektedir. Rüzgar ölçüm standartları, Rüzgar ve Güneş Enerjisine Dayalı Önlisans Başvuruları İçin Yapılacak Rüzgar ve Güneş Ölçümleri Uygulamalarına Dair Tebliğ ile belirlenmiştir.

Bu tebliğe göre, ölçüm direklerinin kurulma usulü ve teknik özellikleri aşağıdaki şekilde olmalıdır:

 • Rüzgar hız ve yön ölçümü 30 metre yükseklikte ve ayrıca direğin en üst noktasında yapılmalıdır.
 • Rüzgar ölçüm direğinin boyu en az 60 m olmalıdır.
 • Anemometrenin türbülans etkisinde kalmaması için rüzgar yön ölçer, anemometreden 1.5 ila 2.5 m aşağıya kurulmalıdır.
 • Hava sıcaklık ölçer, nem ölçer ve basınç ölçer gibi diğer sensörler direğin en az 3 m yüksekliğine kurulmalıdır.
 • Veriler 10’ar dakikalık olarak tutulmalıdır.
 • Veri toplama ünitesinin, ölçülen verileri en az 1 yıl süreyle saklayabilecek kapasitede olması gerekmektedir.
 • Rüzgar direğinin tepesine bir ikaz lambası kurulmalıdır.
 • Rüzgar direği, kırmızı ve beyaz olarak iki renkte boyanmalıdır.
 • Yıldırım yakalama çubuğu kurulmalıdır.
 • Ölçüm direği proje sahasına yerleştirilmelidir
  • Koordinat hata payı en fazla 5 metre olmalıdır.
  • Ölçüm direkleri meteoroloji radarlarına en az 5 km uzaklıkta olmalıdır.
 • Ölçüm direkleri kurulduktan sonra;
  • Onay için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’ne başvuruda bulunulmalıdır.
  • Kurulan direğin koordinat ve yükseklik bilgileri Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürlüğü’ne bildirilmelidir.
 • Her bir ölçüm direğine MGM tarafından bir istasyon numarası verilir.
 • MGM, ölçüm direğinin kontrolü en az 3 MGM personeli tarafından yapılır.
 • Resmi ölçümler, direğin kurulumunun tasdik edilmesinin ardından yapılmaya başlanır.
  • Ölçüm direğinin onayı için; arazi kullanım hakkı, ekipmanın tipi, üretici firması, seri numarası, ekipmanın yüksekliği ve kalibrasyon tarihi gibi bilgilerin sunulması gerekmektedir.
 • Ölçüm verileri MGM’ye günlük olarak iletilir.
 • Yapılan ölçümlerle;
  • Hakim rüzgar yönüne,
  • Günlük ve aylık rüzgar hız seviyelerine,
  • Hava basıncı, hava sıcaklığı ve hava yoğunluğuna,
  • Yüzey pürüzlülüğüne

ilişkin veriler toplanır ve hesaplanır.

 • Veri kaybının % 20 den fazla olmaması gerekir.
  • Bu limitin aşılması durumunda, yapılan ölçümler lisans başvurusu bakımından geçersiz sayılır.
  • %20’nin altındaki veri kayıpları, istatistiksel yöntemler ve diğer ölçümler kullanılmak suretiyle tamamlanır.
 • Ölçümlerin tamamlanmasının ardından hazırlanacak Ölçüm Sonuç Raporu onay için MGM’ye sunulur.
 • Ölçüm sonuç raporu direğin en üst seviyesindeki ölçüm sonuçlarını içerir.
 • Hesaplamalar 10 dakikalık ölçüm verilerine istinaden yapılır.

 

kaynak : mgm.gov.tr

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir