Rüzgar Enerjisi Santrallerinde İşletmesel Problemler

Rüzgar enerjisi temiz, yenilenebilir bir enerji kaynağıdır ve birçok avantajı vardır; bu da neden dünyanın en hızlı büyüyen enerji kaynaklarından biri olduğunu açıklamaktadır.

Rüzgar türbinleri, düzgün bir şekilde çalıştırılmaları ve bakımlarının yapılmaları durumunda, diğer yeni elektrik kaynaklarıyla rekabet edebilecek düzeyde fiyatlarla temiz ve güvenilir şekilde büyük miktarda elektrik sağlayabilirler. Operasyon ve bakım, güvenlik yönetim sistemleri ve diğer proje güvenirliği faaliyetleri sektördeki karlılığı etkileyen kritik unsurlar haline gelmektedir.

Rüzgar santralleri deniz seviyesinden oldukça yüksek alanlarda kurulduğu için meteorolojik olarak birçok soruna maruz kalmaktadır.

Bunlardan en önemlileri;

 • Buzlanma: Bir takım maddi hasarlara yol açabilir. (ekipman kırılması, kar kaybı…vs) buzlanma durumunda çalışan türbin buz fırlatma tehlikesi
 • Orajlı günlerin yoğun olduğu bölgelerde yıldırım çok büyük problem teşkil edebilir. Türbinlerde ilave yıldırımdan korunma sistemi tesisi
 • Veri haberleşmesinde yaşanan sıkıntılar (R/L ve GSM şebekeleri)
 • Santral sahaları geniş ve yayılı olmasından kaynaklanan güvenlik zafiyetleri (kamera sistemi tesisi, güvenlik levhaları, bariyer, gezici ekip.. vs.)
 • Topraklama sisteminin tesis gereksinimlerine karşı yetersiz kalması,
 • Uzun OG yer altı kablo hatlarının yetersiz korunması
 • PMUM için rüzgar hızı/üretiminin gün öncesinde tahmini
 • Şebeke arızalarında türbinin tepkisi ve şebekeye uyumu
 • Santralin güncel yönetmeliklere uyumu (Yan Hizmetler Yön…vb)
 • Santral içi ve santral dışı yolların kontrolu ve onarımı
 • Santral sahasında bulunan aydınlatma elemanları (yol aydınlatmaları, trafo aydınlatmaları vb.)
 • Drenaj kanalları kontrolü

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir