Lisanssız Elektrik Üretimi Adımları

Lisanssız elektrik üretimi; Tüketicilerin elektrik ihtiyaçlarının tüketim noktasına en yakın üretim tesislerinden karşılanması, arz güvenliğinin sağlanmasında küçük ölçekli üretim tesislerinin ülke ekonomisine kazandırılması ve etkin kullanımının sağlanması, elektrik şebekesinde meydana gelen kayıp miktarlarının düşürülmesi amacıyla lisans alma ile şirket kurma yükümlülüğü olmaksızın, elektrik enerjisi üretebilecek gerçek veya tüzel kişilere 1000 KWh’a kadar kendi ihtiyaçları karşılayarak ihtiyaç fazlasını dağıtım şebekelerine satmak olarak gerçekleştirilen bir çalışmadır.

Lisanssız elektrik üretimi şu adımlardan oluşur:

1-Başvuru dosyasının hazırlanması

 • Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Dilekçesi (Başvuruyu yapan kişi vekil ise yetki belgesinin/vekaletnamenin eklenmesi gerekir).
 • Lisanssız Üretim Bağlantı Başvuru Formu
 • Başvuru ücretinin yatırıldığına dair dekont
 • Tüketim tesisi/tesisleri mevcut ise elektrik abone numarası, değil ise inşaat ruhsatı
 • Kurulacak tesisin teknik özelliklerini de gösteren Tek Hat Şeması  Teknik Değerlendirme Formu
 • Koordinatlı aplikasyon krokisi (Tapu ve Kadastro İl/İlçe Müdürlüklerinden, lisanslı harita ve kadastro mühendisi veya bürosundan onaylı UTM 6 derece ED 50 DATUM formatında olmalı)
 • Başvuruda bulunan tüzel kişinin ortaklık yapısını ortaya koyan belgeler

Ayrıca eğer santral bir çatı uygulaması ise yapı ruhsatının, arazi uygulaması ise Kuru Marjinal Tarım Arazisi yazısının (Tarım İl Müdürlüğü’nden) sunulması gerekir.

2-Bağlantı anlaşmasına çağrı mektubunun alınması

İlgili şebeke işletmecisi tarafından  “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” verilir ve projenin hazırlanması için 180 günlük süre verilir.

3-Proje Dosyası’nın hazırlanması

Proje dosyasında bulunması gerekenler:

Belgeler

 • Bağlantı Görüşü
 • Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu
 • Santrale ait aksamların statik ve dinamik mukavemet hesapları uygunluğu
 • Alanın GES kurulumuna uygunluğu
 • Sistem Temel Bilgi Formu (Ek-A)
 • Sistem Tasarımcı Bilgileri
 • İlgili mevzuata uygun diğer gerekli belgeler

Hesaplar

 • Doğru akım(DC) kablo hesapları
 • Panel seçim, maksimum ve minimum evirici DC gerilim kontrolü
 • Kısa devre hesapları
 • YG ve AG (AC) kablo hesapları
 • Topraklama ve Paratoner tesisi hesapları
 • İç ihtiyat transformatör güç hesapları
 • Kompanzasyon tesis hesapları
 • Aydınlatma ve acil aydınlatma

Proje Paftaları

 • Sistem kurulum şeması
 • Tek hat bağlantı şeması
 • Fotovoltaik dizi bilgileri
 • Dize elektriksel ayrıntılar
 • Topraklama ve aşırı gerilim koruması
 • Santral AC tarafı
 • Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları
 • YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları
 • Aydınlatma ve acil aydınlatma tesisatları planları
 • YG hücrelerinin genel görünüş ve kesit detayları
 • Yangın algılama ve söndürme sistemi planları

4-Proje’nin TEDAŞ’a sunulması

5-TEDAŞ’tan proje onayının alınması
6-Bağlantı anlaşması

Gerekli izinleri alan başvuru sahibi ilgili şebeke işletmecisine bağlantı anlaşması yapmak için başvuruda bulunur.

Sunulan belgelerin eksiksiz olması halinde 30 gün içerisinde bağlantı anlaşması imzalanır ve inşaat dönemi başlanır.

Yönetmelik hükümlerine göre Şebekeye bağlanacak üretim tesislerinin geçici kabul
işlemlerinin, bağlantı anlaşmasının imza tarihinden itibaren;
a) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde üç yıl,
b) YG seviyesinden bağlanacak hidrolik kaynağa dayalı üretim tesisleri dışındaki üretim tesislerinde iki yıl,
c) AG seviyesinden bağlanacak tüm üretim tesislerinde bir yıl,
ç) İletim şebekesine bağlanacak üretim tesislerinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde aynı niteliklere sahip üretim tesisleri için öngörülen süre içerisinde tamamlanması gerekir.
7-Santral kurulumu
8-Geçici kabul ve sistem kullanım anlaşması

Bakanlık veya Bakanlığın yetkilendirdiği kurum tarafından geçici kabul yapılması ve akabinde 1 ay içinde Sistem Kullanım Anlaşması yapılır.
9-Üretim tesisinin devreye alınması

 

kaynak: eie.gov.tr

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir