Güneş Santrali İçin Uygun Arazi Seçimi

 

Güneş enerjisi santrali kurulurken yatırımın karlı bir finansal araca dönüşmesi için doğru mühendislik seçimleri ve doğru mühendislik hesaplarının yapılması gerekmektedir. Uygun arazinin belirlenmesinde dikkat edilmesi gereken birçok parametre vardır.

güneş enerjisi için uygun arazi seçimigörsel: sunwindenergy.com

 

a) Orta Gerilim Hattına Yakınlık
Santralde üretilecek olan elektrik enerjisi orta gerilim hattı vasıtasıyla yerel dağıtım firmasına satılacağından dolayı, santral bulunduğu konum itibariyle orta gerilim hattına yakın olmalıdır. OG hattına uzak olan santraller için projeye ayrıca en yakın orta gerilim hattına kadar enerji hattı maliyeti de dahil edileceğinden santralin ilk yatırım maliyeti dolayısıyla da geri dönüşüm süresi artmaktadır.

b) Marjinal Tarım Arazisi Vasfına Uygunluk
Güneş enerjisi projeleri için marjinal tarım arazisi vasfında olan araziler seçilmelidir. Marjinal tarım arazileri, mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri dışında yerel önemi veya yerel ihtiyaçlar nedeniyle tarıma açılmış arazilerdir. Bu arazilerin toprak ve topoğrafik sınırlamaları fazla olup tarımsal üretim potansiyeli düşüktür. Arazi eğimi yağışın 640 mm’nin altında olduğu yerlerde % 12 den, 640 mm veya üzerinde olduğu yerlerde ise % 18 den fazla olup, toprak derinliği 50 cm den azdır. Yetiştirilen bitkilerden elde edilen verim genellikle yöre ortalamasının altındadır. Bu araziler klasik sulama metotları ile sulamaya uygun olmayıp kontrollü ileri sulama teknikleri kullanılarak sulu tarım yapılabilir.
Mutlak tarım arazileri, özel ürün arazileri ve dikili tarım arazileri içerisinde tarımsal bütünlüğü olan lokal marjinal araziler, tarımsal bütünlüğün bozulmaması için yaygın olan önemli tarım arazisi olarak kabul edilir. Tarım dışı kullanım izinlerinde bu araziler için hazırlanan toprak koruma projesi ile tarımsal bütünlüğe olan olumsuz etki kaldırılıyorsa izin verilir yoksa verilmez.
Özellikleri itibariyle tarımsal bütünlüğü olmadığı için ekonomik olarak tarımsal üretim yapılamayan ve/veya tarım dışı kullanılan araziler içerisinde kalmış; 2 hektardan az mutlak tarım arazisi veya özel ürün arazisi, 0,5 hektardan az dikili tarım arazileri ve 0,3 hektardan az örtü altı tarım arazisi önemli tarım arazisi olarak kabul edilmez. Tarım dışı kullanım izinlerinde yerel önemi gözetilerek marjinal alan gibi değerlendirilebilir.

c) Güneş Enerjisi Radyasyon Değeri Uygunluğu
Arazinin yükseltisi, iklim özellikleri ve bulunduğu enlem gibi değerler radyasyon değerini etkilemektedir. Yüksek güneş ışınımı ve güneşlenme süresi olan bölgeler için güneş enerjisi santrali yatırımı daha karlı bir hal alır.

d) Arazi Eğimi ve Gölgeleme Yapan Unsurlar
Güneş enerjisi santrali kurulumunda arazi seçiminde bulunurken aşağıdaki hususlara dikkat edilmelidir.
Güneş potansiyelinden en iyi derecede yararlanmak için arazinin güney cepheli olması gerekmektedir. Ülkemizin matematiksel konumu göz önünde bulundurulduğunda güneye doğru 25-30 derece arası eğimli araziler GES yatırımları için idealdir.
Arazinin çevresinde ve özellikle de güney cephesinde gölgeleme etkisi yapabilecek dağ, tepe, ağaç, bina vb. yapıların olmaması santralin verimliliği açısından son derece önemlidir.
Arazinin yakınlarında kum ocağı, beton tesisi ve taş ocağı gibi tozlanmaya sebep olacak herhangi bir tesis olmamalıdır. Aksi takdirde panellerin üzeri sürekli olarak tozla kaplanacak ve temizlenmediği takdirde verim kaybına neden olacaktır.
Gerektiği zamanlarda panellerin temizliği için su ihtiyacı bulunmaktadır. Bu nedenle seçilen arazi ihtiyaç duyulacak su miktarını temin edebilecek bir bölgede yer almalıdır.

e) Araziye Ulaşım İçin Uygun Yol Olması
Güneş enerjisi santraliyle ilgili gerekli imar değişikliklerinin yapılabilmesi için arazinin kadastral yolunun olması lazımdır. Ayrıca araziye ulaşım sağlanan yolun çok kötü şartlarda olmaması inşaat sırasındaki trafo, konstrüksiyon, panel vb. malzemelerin taşıma ve işçilik maliyetlerinde önemli derecede avantaj sağlayacaktır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir