Güneş Enerjisi Santrali Proje Dosyasının Kapsamı

Arazi Uygulamalı GES Elektrik Proje Onayı İçin Proje Klasöründe Olması Gerekenler

Proje dosyası genel olarak aşağıdaki bölümlerden oluşacaktır.

Projeler SMM yetkili elektrik-elektronik mühendisi tarafından hazırlanır ve imzalanır.

 

a-Belgeler

1) İlgili dağıtım şirketinden alınan “Bağlantı görüşü” ve “Bağlantı Anlaşmasına Çağrı Mektubu” yazıları,

2) Kar, buz, rüzgar yükü ile kurulacak güneş enerjisi teknolojisine ait aksamların statik ve dinamik yükleri etkisindeki dayanıklılık (mukavemet) hesaplarının uygun bulunduğuna dair, İl Özel İdaresi veya Belediye tarafından onaylanmış uygunluk yazısı,

3) Tesisin inşa edileceği alanın GES kurmaya uygunluğunu gösterir İl Özel İdaresi veya Belediye onaylı, uygunluk yazısı,

4) Tesiste kullanılacak güneş enerjisi teknolojisine ait her bir ekipmanın (pv modülü, invertör, yansıtıcı yüzey, odaklayıcı sistemi vs.) elektriksel ve fiziksel teknik özellikleri.

5) Sistem Tasarımcısı Bilgileri (Sistemi tasarlayan şirket bilgisi, irtibat kişisi ve iletişim bilgileri)

6) İlgili mevzuata uygun olarak diğer belge ya da belgeler…

 

b- Proje Hesapları :

 • Güç kaybı, gerilim düşümü ve akım taşıma kontrolünü gösterir (DC) kablo hesabı,
 • Panel seçimi, maksimum ve minimum evirici DC giriş gerilim kontrolünü gösterir hesaplamalar,
 • Gerilim düşümü, akım taşıma ve devre kontrolünü gösterir YG ve AG AC kablo hesapları,
 • Kısa devre hesapları,
 • Topraklama ve paratoner tesisi hesapları,
 • İç ihtiyaç transformatör güç hesapları (varsa),
 • Transformatör anma güçlerine göre kompanzasyon tesisi hesapları (varsa),
 • Aydınlatma ve acil aydınlatma hesapları (varsa).

 

c- Proje Paftaları :

 • Panel, evirici ve pano(lar) yerlerini gösterir ölçekli yerleşim planı (sistem kurulum şeması)
 • Tek hat bağlantı şeması

– Modül tipleri,

– Toplam modül sayısı,

– Dize sayısı,

– Dize başına modül sayısı,

Bu bilgiler tek hat şeması üzerinde veya ayrı bir tablo halinde de verilebilir.

 

 • Fotovoltaik dize (string) bilgileri
  • Dizi kablosu özellikleri – boyut ve tip,
  • Dizi aşırı akım koruma cihazı özellikleri (takılmışsa),

 

 • Dize elektriksel ayrıntılar
  • Dize ana kablo özellikleri – boyut ve tip
  • Dizi bağlantı kutusu yerleri (varsa)
  • DC izolasyon tipi, yeri ve değeri (akım/gerilim)
 • Topraklama ve aşırı gerilim koruması
  • Bütün topraklama/şaseleme iletkenlerinin ayrıntıları- boyut ve bağlantı noktaları. Dize çerçeve eşpotansiyel bağlantı kablosu ayrıntıları da verilecektir.
  • Mevcut veya yeni tesis edilecek yıldırım koruma sistemi (LightningProtectionSystem – LPS) ile bağlantıların ayrıntıları.
  • Konum, tip ve değerini göstermek üzere, (AC ve DC tarafta) hatlara takılmış herhangi bir ani koruma cihazının ayrıntıları.
 • Santral AC taraf
  • AC izolasyon (yalıtım) konumu , tipi ve değeri,
  • AC aşırı akım koruma cihazı konumu, tipi ve değeri,
  • Kaçak akım cihazı konumu, tipi ve değeri,
 • Ölçü, izleme ve haberleşme detay planları
 • Yaklaşık maliyet hesabı
 • Tel çit detaylar
 • Trafo ve iletim hattı detayları
 • Pano detay şeması
 • YG ve AG güç dağıtım vaziyet planları (varsa)
 • YG hücrelerinin genel görünüş ve kesit detayları (varsa)
 • Yangın algılama ve söndürme sistemi planları (varsa)

d) Mevcut Planlar

 1. Varsa mevcut tesise ait elektriksel bilgi, belge ve çizimler.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir