Etiket arşivi: rüzgar hızını etkileyen faktörler

Rüzgar Hızını Etkileyen Faktörler

Coğrafi sebepler ve dünyanın şekli ve kendi ekseni etrafında dönmesi sonucu her noktasının güneş tarafından eşit şekilde ısıtılamamaktadır. Bu durum yeryüzünde yüksek ve alçak basınç alanlarının oluşmasına sebep olur. Rüzgar; atmosferdeki havanın basınç alanları arasındaki farkı dengelemeye çalışarak yüksek basınçtan alçak basınca doğru hareketinden oluşur.

Rüzgar hızını etkileyen faktörler şu şekilde listelenebilir:

Basınç farkı: Rüzgarın hızı basınç farkıyla doğru orantılıdır. Basınç farkı çok ise rüzgâr hızlı, basınç farkı az ise rüzgar yavaş eser. iki bölge arasındaki basınç farkının sona ermesi ile rüzgar etkinliği kaybeder.

Basınç merkezleri arasındaki uzaklık: Aynı basınç farklarına sahip, birbirinden farklı uzaklıktaki noktalar arasında rüzgarların hızı farklıdır. Birbirine yakın olan noktalar arasında, izobar yüzeylerinin eğimi fazladır ve rüzgar hızlı eser. Birbirine uzak olan noktalar arasında ise, izobar yüzeylerinin eğimi azdır ve rüzgar yavaş eser.

Dünya’nın Dönmesi: Dünya’nın dönüşüne bağlı olarak rüzgarlar, düz çizgiler yerine saparak hareket ederler. Bu sapmalar ise onlara hız kaybettirir.

Sürtünme: Engebeli arazilerde rüzgarlar çok fazla engellerle karşılaştığı için hızları azalır. Bundan dolayı, rüzgarların hızı, sürtünmenin azaldığı düz ve açık alanlarda fazladır.