Etiket arşivi: ısıtma sistemlerinde enerji verimliliği

Isı Enerjisi Kullanımında Alınacak Tedbirler

İklimlendirme sistemlerinde :

 • Isıtıcı bataryalarının ve filtrelerin temiz tutulması,
 • Kontrol dışı hava sızıntılarının azaltılması
 • Havalandırma ve iklimlendirme kanallarının yalıtımı
 • Değişken hız sürücüsü kullanımı
 • Atık ısı geri kazanım

Genel proses işlemlerinde :

 • Kullanılmayan elektrikli alet ve teçhizatların kapatılması,
 • Olabildiğince tam kapasitede çalışılması,
 • 50ºC’nin üzerinde yüzey sıcaklığı olan yerlerin yalıtımının ekonomik olup
 • olmadığının analiz edilmesi

Kurutma proseslerinde :

 • Atık gazlardaki nem miktarının optimize edilmesi,
 • Ön kurutma imkânlarının araştırılması,
 • Aşırı kurutmadan kaçınılması,
 • Isı yalıtımı,
 • Isıtıcıların ve filtrelerin temiz tutulması,
 • Mümkün olan yerlerde havanın yeniden sirküle edilmesi
 • Eksoz gazlarının atık ısılarının kullanılması

Isı enerjisi dağıtım sistemlerinde:

 • Dağıtım hatlarındaki basınç kayıplarının azaltılması
 • Boru sistemlerinin, vana ve flanşların yalıtılması ve kontrolü,
 • Buhar kapanlarının düzenli kontrolü ve bakımı,
 • Atık ısıların kullanılması,

Fırınlarda:

 • Yalıtım optimizasyonu ve sızdırmazlığın sağlanması,
 • Yanma havası optimizasyonu,
 • Isı iletiminde etkinliğin artırılması,
 • Olabildiğince azamî kapasitede yükleme yapılması,
 • Taşıyıcı olarak hafif malzemelerin kullanılması,
 • Atık ısıların değerlendirilmesi,
 • Kesikli çalışan fırınlarda yükleme ve boşaltma için fırın kapılarının açık tutulma sürelerinin asgarî düzeyde olması

Kazanlarda:

 • Yanma kontrolü ve yanmanın optimizasyonu,
 • Otomatik modülasyonlu brülörlerin kullanılması
 • Isı yalıtımı,
 • Isı transfer yüzeylerinin temiz tutulması,
 • Atık ısıların kullanımı
 • Buhar kazanlarında kondens geri dönüşünün artırılması ve blöf kayıplarının azaltılması,