Etiket arşivi: hidroelektrik güç nedir

Hidroelektrik güç nedir?

Hidroelektrik güç yenilenebilir kaynak olup aynı zamanda bir enerji formudur.  Diğer yenilenebilir kaynaklar arasında jeotermal, dalga gücü, gelgit gücü, rüzgar enerjisi ve güneş enerjisi bulunmaktadır.

Hidroelektrik santraller, elektrik üretmek için kaynakları kullanmazlar; ayrıca havayı, toprağı ve suyu da kirletmezler. Türkiye’de elektrik enerjisi kurulu gücünün %9.1’ini hidrolik akarsular ve %24.9’unu hidrolik barajlar oluşturmaktadır. ABD’de yenilenebilir enerjinin %96 sı hidroelektrik güç tarafından karşılanmaktadır.

Su, belli bir yükseklikten düşerken, enerjinin dönüşümü prensibine göre yerçekimi potansiyel enerjisi önce kinetik enerji (mekanik enerji) ye daha sonra da türbin çarkına bağlı jeneratör motorunun dönmesi vasıtasıyla potansiyel elektrik enerjisi’ne dönüşür.

Enerji, toplumların refah düzeyini belirleyen önemli bir faktördür. Büyüyen nüfus ve modern teknolojiler, yaratmak, inşa etmek ve genişlemek için çok miktarda enerji gerekmektedir.

Bir hidroelektrik santral binlerce parçadan meydana gelmekle birlikte ana bölümleri şunlardır: su tutma yapısı, su alma yapısı, iletim kanalı, cebri borular, salyangoz, türbin, jeneratör, transformatör ve şalt alanı.

Hidroelektrik güç kaynağı, hızla değişen yüklere veya sistem bozulmalarına hızlı cevap verebilme yeteneği ile elektrik şebekesine önemli bir katkıda bulunmaktadır. Hidroelektrik santraller, elektrik enerjisi üretiminde en etkin araçlardan biridir.

Hidrolik Santrallarin yıllık üretimleri, kaynağa gelen su miktarıyla doğru orantılı olduğundan ve bir yıl boyunca gelen santrali tam kapasiteli olarak çalıştırmaya yetmeyebileceğinden, genel olarak puant santralı olarak çalıştırılırlar. Devreye alınış ve çıkarışları çok kolay ve hızlı olduğundan su rejimine bağlı olarak günün, enerji gereksiniminin çok olduğu- ki buna puant saati denir – saatlerde çalıştırılarak, enerjiye gereksinimin düştüğü zamanlarda devreden çıkarılırlar.

Günümüz hidroelektrik santralinin verimliliği yaklaşık yüzde 90’dır. Hidroelektrik santralleri hava kirliliği yaratmaz, yakıtı olarak düşünebileceğimiz suyu tüketmez, projeleri diğer enerji üretim şekillerine göre uzun ömürlü olur ve hidroelektrik jeneratörler değişen sistem koşullarına hızlı bir şekilde tepki verir. Bu olumlu özellikler, hidroelektrik projeleri cazip elektrik enerjisi kaynakları haline getirmeye devam etmektedir.