Biyogaz Nedir ve Avantajları nelerdir?

Biyogaz, yaklaşık 2/3 metan (CH4), 1/3 karbon dioksit (CO2), az hidrojen sülfit (H2S) ve az miktarda hidrojen (H2) içerir. Isıtılan anaerobik (yani oksijensiz) tanklarda, gübre ve diğer organik atıkların sanayiden veya ev eşyalarının parçalanmasıyla oluşturulur.

Reaktörde, bakterilerin biyogaz ürettiği yerde bir biyolojik bozunma meydana gelir. Biyokütle yaklaşık 2-3 hafta boyunca reaktörde kalır.

Biyogaz, ısı ve elektrik üretimi için kullanılabilir.

Biyogaz doğal olarak organik maddenin parçalanmasıyla oluşturulur. Çoğu organik madde, oksijene ve güneş ışığına maruz bırakıldığında parçalanma sürecine başlar. Bununla birlikte, organik madde anaerobik fermantasyon süreci ile herhangi bir oksijen olmaksızın ayrışabilir. Bu, oksijen yokluğunda hareket eden maddede bulunan bakterilere bağlı olarak gerçekleşir.

Biyogazda bulunan enerjinin yaklaşık% 65’ini kullanmak mümkündür:
Elektrik için % 30
Isı için % 35

Bu işlemin kaybı yaklaşık % 35’tir:
Biyokütle ısıtması için % 20
Motor kaybı % 15

Prensipte, her türlü organik madde biyogaza dönüştürülebilir. Ancak mevcut enerji fiyatlarıyla yapılacak bir fizibilite çalışması sonucunda karlı bir yatırım modeli olarak görüldüğünde kurulmaktadır.

Biyogaz elde edinimi temel olarak organik maddelerin ayrıştırılmasına dayandığı için temel madde olarak bitkisel atıklar ya da hayvansal gübreler kullanılabilmektedir. Listeleyecek olursak:

Hayvansal atıklar
Hayvancılık ile elde edilen atıklar,
Hayvan gübreleri,
Bitkisel atıklar
Bahçe atıkları,
Yemek atıkları,
Endüstriyel atıklar
Zirai atıklar,
Orman endüstrisinden elde edilen atıklar,
Deri ve tekstil endüstrisinden ele edilen atıklar,
Kağıt endüstrisinden elde edilen atıklar,
Gıda endüstrisi atıkları,
Evsel katı atıklar,
Atıksu arıtma tesisi atıkları.

Günümüzde biyogaz üretimi çok çeşitli çaplarda; tek bir evin ısıtma ve mutfak giderlerini karşılamaktan, jeneratörlerle elektrik üretimine kadar yapılmaktadır.

Biyogazın Avantajları

1. Yenilenebilir Enerji Kaynağı: İlk olarak, biyogaz yenilenebilir bir enerji kaynağı olarak kabul edilir. Çoğunlukla kanalizasyon ve atık maddeler oluşturan malzemelerden üretilir bu yüzden atık maddelerin ıslahında önemli bir rol oynar.

2. Kirletici değildir: Doğada kirliliği önleyici nitelikte olduğu düşünülmektedir. Biyogaz üretimi oksijen gerektirmez; bu da kaynakların başka yakıt kullanılmamak suretiyle korunması anlamına gelir.

3. Depolama Alanlarını Azaltmaktadır: Ayrıca toprak dolgularında, çöplüklerde ve hatta çiftliklerde bulunan atık maddeleri toprağın ve su kirliliğinin azalmasına neden olmaktadır.

4. Daha ucuz teknoloji: Biyogazı üretme ve değerlendirme teknolojisi arttıkça daha ucuz bir yatırım halini alacaktır.. Elektrik üretimi için ve ısıtma amacıyla da kullanılabilir. Sıkıştırılmış Doğalgaz (CNG) araçlar için yakıt olarak kullanılabilen biyogazdır. Üretim birçok küçük santral veya bir büyük santral aracılığıyla yapılabilir.

5. Çok sayıda İş imkanı: Bu santrallerde dünya çapında on binlerce insan için iş olanakları yaratılmıştır. Bu işler, biyogaz kullanımının hedefi olan kırsal alanlarda bir nimettir. Aslında, biyogaz kolayca merkezden uzaklaştırılabilir, uzak bölgelerde yaşayan veya sık sık elektrik kesintileri yaşayanların elektriğe erişmesini kolaylaştırır.

6. Küçük Sermaye Yatırımı: Biyogaz kurulumu kolaydır ve küçük ölçekli yatırımlar için küçük çaplı bir sermaye gerektirir. Aslında birçok çiftlik, biyogaz tesisleri ve hayvanları tarafından her gün üretilen atık materyali kullanarak kendi kendine yeterli hale gelebilir. Tek bir inek, gün boyunca bir ampulü çalıştırmak için yeterli miktarda atık madde sağlayabilir.

7. Sera Etkisini Azaltır: Depolama alanlarında üretilen gazları enerji biçimi olarak kullanarak sera etkisini de azaltır. Bu, biyogazın kullanılmasının başlaması için önemli bir neden. Çoğu biyolojik olarak parçalanabilir atık biçimini geri dönüştürür ve basit teknoloji şekilleri üzerinde çalışır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir